Gebelikte parasetamol

Giriş

Parasetamol bir ağrı kesicidir ve opioid olmayan analjeziklerden biridir. Analjezik ve ateş düşürücü etkiye sahiptir.

Parasetamol adı Paraasetilaminofenolden gelir. İlacı oluşturan kimyasal madde budur. Parasetamol genellikle çok iyi tolere edilir ve bu nedenle nispeten sık kullanılır. Almanya'da reçetesiz olarak eczanelerde satılmaktadır.

Parasetamol dozaj ayarlanırsa her yaşta kullanılabilir. Ağrı kesici, sadece istisnai durumlarda uzun süreli alınır.

Aspirin gibi diğer ilaçlar bebeğe olası dolaylı zararları nedeniyle kontrendike olduğundan, hamilelik sırasında ilk tercih edilen ağrı kesicidir.

Parasetamol nasıl çalışır?

Parasetamolün nasıl çalıştığı henüz tam olarak anlaşılmamıştır. Asidik opioid olmayan analjeziklerin (ASA, ibuprofen) aksine asidik olmayan opioid olmayan bir analjeziktir.

Yutulduktan sonra parasetamol merkezi sinir sisteminde (beyin ve omurilikten oluşur) birikir. COX-3 enziminin alt formunu inhibe eder. COX-3 (=Siklo-oksijenaz 3) inhibe edilmemiş bir durumda prostaglandin üretir. Bunlar, iltihaplanma ve ateşin gelişmesinde önemli rol oynayan haberci maddelerdir. Ağrı aktarım sürecini de etkilerler.

Parasetamol esas olarak ateş düşürücü (antipiretik) etkiye sahiptir, antiinflamatuar (antiinflamatuar) etki oldukça zayıftır. Parasetamolün diğer etkileri de tartışılmaktadır.

Gebelikte parasetamol kullanımı

Parasetamol genellikle hamilelik sırasında kullanılabilir. Ancak gebelik özel bir durum olduğu için kesin endikasyonlar verilmelidir, yani alım dikkatle düşünülmelidir. Hamilelik sırasında parasetamol almadan önce de doktorunuza danışmalısınız.

Bununla birlikte, gebelik sırasında parasetamol kullanımına ilişkin çalışmalar, risk artışı olmadığını göstermektedir. Araştırmalar, hamileliğin seyri veya doğmamış çocuğun sağlığı ile ilgili istenmeyen yan etkilerin olmadığını göstermiştir. Ayrıca, örneğin malformasyonların artmış bir şekilde ortaya çıktığına dair hiçbir kanıt yoktur. Ek olarak, ileriye dönük çalışmalar, kazara aşırı doz durumunda bile malformasyon sayısının artmadığını göstermiştir.

Bununla birlikte, yeni çalışmalar gebelik sırasında parasetamol kullanımı ile çocuklarda artan astım insidansı arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Ayrıca, almanın çocukta daha sonra gelişimsel bir gecikmeye yol açabileceğini gösteren bir çalışma da var.

Parasetamol, bu vaka için veri bulunmadığından ve bu nedenle anne ve doğmamış çocuk için güvenlik garanti edilemediğinden, gebelik sırasında hiçbir koşulda uzun süreli bir ilaç olarak alınmamalıdır.
Parasetamolün daha yüksek bir dozda alınması da hamilelik sırasında şiddetle tavsiye edilir, çünkü burada da zararsızlığı kanıtlanmamıştır. Ayrıca, parasetamol, burada da veriler yeterli olmadığından ve bu nedenle potansiyel riskler bulunduğundan gebelik sırasında diğer ilaçlarla birleştirilmemelidir.

Hamileliğe ek olarak, emzirirken parasetamol kullanımı da dikkatlice düşünülmeli ve ilgili hekim ile netleştirilmelidir. Çalışmalar, parasetamolün küçük dozlarda anne sütüne geçtiğini ve bu nedenle bebek tarafından emildiğini göstermiştir. Bununla birlikte, bugüne kadar istenmeyen etkiler bilinmemektedir. Bu nedenle emzirme döneminde parasetamol normal dozda alınabilir.

Konuyla da ilgilenebilirsiniz:

 • Emzirirken parasetamol
 • Hamilelikte solunum yolu enfeksiyonu

Dozaj ve alım sıklığı

Hamilelik sırasında parasetamol, ağrı veya ateş için günde üç defaya kadar 500 ila 1000 mg'lık bir dozda (genellikle bir veya iki tablet) alınabilir.

Bununla birlikte, ilaç sadece ayda en fazla on gün alınmalıdır.Belirtilen dozajla semptomlar giderilemezse, jinekoloğunuza (jinekolog) veya aile doktorunuza danışmalısınız.

Her üç aylık dönemde alımda farklılıklar var mı?

Diğer ağrı kesicilerin aksine, parasetamol, ağrıyı veya ateşi hafifletmek için gebeliğin her üç aşamasında (trimester) alınabilir.

Bu aynı zamanda, parasetamolün genellikle hamilelikte tercih edilen ağrı kesici olarak önerilmesinin nedenlerinden biridir. Alternatif olarak, diğer bazı ağrı kesiciler ilk iki trimesterde alınabilir. Bununla birlikte, son üç aylık dönemde (gebeliğin yedinci ila dokuzuncu ayında), yalnızca parasetamol kullanılabilir, çünkü diğer tüm ağrı kesiciler gelecekteki çocukta gelişimsel bozukluklara ve hatta düşüklere yol açabilir.

Bir baş ağrısı için dozaj nedir?

Hafif ila orta dereceli baş ağrılarında, 500 mg parasetamol (genellikle bir tablete eşdeğer) almak genellikle rahatlamaya yol açar.

Çok şiddetli baş ağrılarında tek seferde 1000 mg da alınabilir. Ağrı kesici günde en fazla üç defa alınabilir. Baş ağrısı durmazsa veya tekrar etmezse, doktorunuza veya jinekoloğunuza görünmeniz önerilir. Parasetamol ayda on günden fazla alınmamalıdır, aksi takdirde ilacın kendisi baş ağrısına neden olabilir.

Ayrıca şunu okuyun:

 • Hamilelikte baş ağrısı

Diş ağrısı için hangi dozu alabilirsin?

Diş ağrısının giderilmesi için 500 mg veya 1000 mg parasetamol alınabilir. İlaç günde üç defaya kadar alınabilir. Ancak diş ağrısı durumunda, ağrının nedeninin hedefe yönelik bir şekilde tedavi edilebilmesi için hamilelik sırasında derhal bir diş hekimine danışılmalıdır.

Bununla ilgili daha fazlası:

 • Hamilelikte Diş Ağrısı

Sırt ağrısı için hangi dozu alıyorsunuz?

Sırt ağrısı hamilelik sırasında daha sık ortaya çıkabilir ve parasetamol ile tedavi edilebilir. Günde üç defaya kadar alınan 500 ile 1000 mg arasında bir doz seçilmelidir.

Gerekirse yastığı değiştirmek veya sırt egzersizleri yapmak da ağrıdan kurtulmaya yardımcı olabilir. Ancak ağrı birkaç gün devam ederse veya devam ederse bir doktora danışılmalıdır.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi:

 • Hamilelikte sırt ağrısı

Parasetamolün yan etkileri

Genel olarak, parasetamol uygun dozda alındığında sadece nadiren (?% 0.01 ila <0.1) ila çok nadiren (bireysel vakalarda?% 0.01) yan etkilerin ortaya çıktığı söylenebilir.

Olası yan etkiler şunlardır:

 • Bazı karaciğer enzimlerinde artış (örneğin, transaminazlar)
 • Bronkospazm (çok nadir, çoğunlukla bilinen astımlılarda (analjezik astım))
 • kanın bileşiminde ciddi değişiklikler, trombositopeni (çok az trombosit), agranülositoz
 • Deride basit kızarıklık veya daha şiddetli semptomlar (örn. Ürtiker veya anafilaktik şok) gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları (çok nadiren) mümkündür.

Bu durumda tedavinin derhal kesilmesi zorunludur. Bahsedilen yan etkilerin ortaya çıkması prensipte hamilelik sırasında da mümkündür.

Parasetamolün bebek üzerindeki sonuçları

Parasetamol alımının bebeğin sağlığı, fiziksel ve zihinsel gelişimi üzerinde bilinen doğrudan bir etkisi yoktur. İlaç belirtilen dozda alındığı ve annenin karaciğer hastalığı gibi herhangi bir kısıtlaması olmadığı sürece, parasetamol gebeliğin herhangi bir aşamasında güvenle alınabilir.

Çok sık veya aşırı dozda yutulması, hem anne hem de çocuk organlarına zarar verebilir. En kötü durumda, bu, hamile çocuk ve hamile kadın için yaşamı tehdit edici sonuçlar doğurabilir. Yanlışlıkla çok yüksek bir doz yutmuşsanız, mümkün olan en kısa sürede bir doktora danışmalısınız.

Parasetamol hamileliğin ilerleyen dönemlerinde DEHB'ye yol açabilir mi?

Mevcut bilim durumuna göre, hamilelikte parasetamol kullanımının daha sonra çocukta DEHB gelişme riskini artırdığına dair hiçbir kanıt yoktur.

Hastalık genellikle nadiren teşhis edilmez ve birçok farklı nedeni olabilir. Ancak, parasetamol almak bunlardan biri değildir. Bununla birlikte, İskandinavya ve İngiltere'den yakın zamanda yayınlanan çalışmalar, parasetamol kullanımı ile çocuklarda davranışsal problemlerin ortaya çıkışı arasında bir bağlantı olduğunu öne sürdüğü için bu yanlış anlama oldukça yaygındır. Bununla birlikte, çalışma sonuçlarının daha yakından incelenmesi ve değerlendirilmesinde, parasetamol alımı ile çocuklardaki anormallikler arasında hiçbir neden-sonuç ilişkisi tespit edilemez. Uzmanlara göre, ilaç bu nedenle hamilelikte tercih edilen ağrı kesici ilaç olmaya devam ediyor.

Bu konuyla da ilgilenebilirsiniz:

 • DEHB'nin nedenleri

Gebelikte parasetamole alternatifler

Genel olarak parasetamol, gebeliğin her evresinde tercih edilen ağrı kesici ilaçtır.

Bununla birlikte, ağrı genellikle ilaçsız önlemlerle de giderilebilir, böylece ağrı kesiciler yalnızca bu önlemler rahatlamaya yol açmazsa alınmalıdır. Parasetamol tolere edilmezse veya mevcut değilse, birinci ve ikinci trimesterde (yani gebeliğin altıncı ayına kadar ve bu dahil) aktif içerikli ibuprofen içeren bir ilaç alternatif olarak alınabilir.

Son üç ay içinde ibuprofen veya sözde NSAID grubundan diğer ilaçlar (streoidal olmayan antiinflamatuar ilaçlar) alınmamalıdır! Aksi takdirde, doğmamış çocukta ciddi sonuçsal hasarlar ve hatta ölüm meydana gelebilir. Hamilelik sırasında tedavi gerektiren herhangi bir ağrı olursa erken dönemde doktora başvurulmalıdır.

Bu konu hakkında daha fazlası:

 • Hamilelikte ibuprofen