Şekil sinüs düğümü

Kalbin şekil iletim sistemi (sarı)
 1. Sinüs düğümü -
  Nodus sinuatrialis
 2. AV düğümü -
  Nodus atrioventricularis
 3. Uyarma iletiminin gövdesi
  sistemler -
  Atriyoventriküler fasikül
 4. Sağ uyluk -
  Crus dekstrum
 5. Sol bacak -
  Crus sinistrum
 6. Arka uyluk dalı -
  R. cruris sinistri posterior
 7. Ön uyluk dalı -
  R. cruris sinistri anterior
 8. Purkinje lifleri -
  Subendocardiales
 9. Sağ atriyal -
  Atriyum dekstrum
 10. Sağ ventrikül -
  Ventriculus dexter

Tüm Dr-Gumpert resimlerine genel bakışı şu adreste bulabilirsiniz: tıbbi resimler

İlgili görseller

örnekleme
kalp

örnekleme
Perikardiyum

örnekleme
Kalp krizi

örnekleme
Sol ventrikül

örnekleme
Sağ ventrikül

örnekleme
kalp kapakçıkları

örnekleme
Kardiyovasküler sistem

örnekleme
Sol kol ağrısı