Optik Atrofinin Nedenleri

Optik atrofi profilaksisi

Erkenden Tümör teşhisi ve aracılığıyla Kazalardan kaçınma olabilir mi Optik sinir kaybı önlenebilir. Biri de önemli artan göz içi basıncının zamanında tespiti (glakom) göz doktoru tarafından düzenli göz içi basıncı ölçümleri yoluyla.

Glokoma bağlı körlük böylece büyük ölçüde önlenebilir. Karşısında kalıtsal hastalıklarbu Optik sinir hasar, önleyici tedbirler bilinmemektedir.