Şekil dikenli süreç

Dikenli sürecin gösterimi: A - arkadan omurga, B - soldan omurga
 1. Dikenli süreç -
  (çoğunlukla servikal omurlarda
  ikiye bölünmüş) -
  Dikenli süreç
 2. Plak -
  Plak
 3. Omurga cisimleri -
  Korpus omurları
 4. Eğriler arası bağ -
  İnterspinöz bağ
 5. Ekstra dikenli bağ -
  Supraspinal bağ
 6. 7. servikal omur -
  Vertebra belirgin
 7. 3. Torasik omur -
  Vertebra torasika III
 8. 7. Torasik omur -
  Vertebra torasika VII
 9. 12. Torasik omur -
  Vertebra torasika XII
 10. 4. bel omurları -
  Vertebra lumbalis IV
 11. 2. Sakral omur -
  Vertebra sacrale II

Tüm Dr-Gumpert resimlerine genel bakışı şu adreste bulabilirsiniz: tıbbi resimler