Alfa glukozidaz

Alfa Glukozidaz nedir?

Alfa-glukozidaz, vücudun tüm hücrelerinde çeşitli alt formlarda oluşan bir enzimdir. Her alt formun her hücrede görünmesi gerekli değildir.
Alfa-glukosidazın görevi, alfa-glikosidik bağları bölmektir. Bu tür bir bağ, tek tek şeker molekülleri arasındaki bir bağlantı biçimini tanımlar. Tek tek glikoz molekülleri, alfa-glukozidaz tarafından parçalanan polisakkarit adı verilen birkaç bin şekerden oluşan büyük zincirler oluşturmak için bağlanabilir.

Görev ve işlev

Alfa-glukozidazın her bir alt formu, meydana geldiği yerde farklılık gösterir.

Yaygın bir form, bağırsak mukozasının yüzeysel hücrelerinde, böbreklerde ve bazı bağışıklık hücrelerinde üretilen maltaz glukoamilazdır. Bu forma ek olarak bahsedilen dokularda başka alt formlar da vardır. Herhangi bir alfa-glukosidaz gibi, maltaz-glukoamilaz da alfa-glikozidik bağları keser. Bununla birlikte, disakkaritler, iki ayrı şeker molekülünden oluşan şeker zincirleri durumunda tercihen çözülürler. Disakkariti iki monosakkarite ayırarak, tek tek şeker moleküllerini ince bağırsağın mukoza zarından vücuda emmek mümkündür. Böylelikle enzim, şekerlerin sindiriminde önemli bir rol oynar. Böbrekte, kandan böbrek tarafından filtrelenen ve daha sonra terminal idrarın bir öncüsü olan birincil idrarda bulunan disakkaritler de tercihen böbrek hücreleri tarafından vücuda yeniden emilebilen tek tek monosakkaritlere bölünür. . Bu, şekerin idrarla atılması yoluyla yüksek enerji kaybını önlemek için önemli bir işlemdir.

Her hücrenin lizozomlarında alfa-glukosidazların başka bir alt formu oluşur. Lizozomlar, hücrelerde biriken ve kullanılamayan maddeleri parçalayan hücre organelleridir. Burada meydana gelen alt forma, hücre organeline benzer şekilde lizozomal alfa-glukozidaz veya asit maltaz denir. Vücudun kullanamayacağı şeker zincirlerini parçalayarak daha kolay kullanılabilmeleri ve atılabilmeleri için monosakkaritlere dönüşme görevi vardır.

Karaciğerde, vücudun enerji metabolizması için gerekli olan bir alfa-glukozidaz alt formu da vardır. Diğer şeylerin yanı sıra, bu form glikojenin parçalanmasından sorumludur. Glikojen, onbinlerce glikoz molekülünden oluşan ve glikozun vücutta depolandığı form olan bir polisakkarittir. Vücudun enerjiye ihtiyacı olduğunda, ister açlık ister spor aktivitesi yoluyla olsun, enerji deposu alfa-glukozidazlar tarafından parçalanır, böylece gerekli performans sağlanmaya devam edilebilir.

Karaciğerde bulunan aynı alfa-glukozidaz alt birimi, kaslarda da bulunur. Burada da gerektiğinde parçalanabilen bir glikojen deposu var. Bununla birlikte, salınan glikoz molekülleri vücuda verilmez, bunun yerine kaslara bir enerji kaynağı olarak hizmet eder.

Bu konuyla da ilgilenebilirsiniz: Vücuttaki enzimlerin görevi

Alfa glukozidaz nerede yapılır?

İnsan enzimlerinin çoğu gibi, her alfa-glukosidaz formu özel hücre organellerinde üretilir. Enzimin bir öncüsü ilk olarak endoplazmik retikulumda sentezlenir. Olgun enzime olgunlaşmaya doğru ilk adım burada gerçekleşir.

Daha sonra sözde Golgi aparatına taşıma gerçekleşir. Olgunlaşma da burada gerçekleşir. Golgi aparatında enzimler özel keseciklerde paketlenir ve varış yerlerine taşınır.

Hedef dokuya göre değişir. Karaciğer ve kaslarda hedef, glikojen olarak glikozun depolandığı özel hücre içi granüllerdir. Hücre zarına taşınması bağırsaklarda ve böbreklerde gerçekleşir. Alfa-glukosidazın etki alanı hücrelerin dışında olduğundan veziküller burada boşaltılır. Lizozomal alfa-glukozidaz, lizozomların zarı ile birleşen veziküller içinde paketlenir.

Web sitemizde protein biyosentezi hakkında daha fazla bilgi edinin: Ribozomlar

Beta-glukozidaz nedir?

Beta-glukosidazlar, alfa-glukosidazlar gibi, su tüketerek glikosidik bağları kesen enzimlerdir. Alfa-glukosidazlar alfa-glikosidik bağları kırarken, beta-glukosidazlar beta-glikosidik bağları koparır. İki tür bağ arasındaki fark, bağlı şekerlerin bir alkol grubunun düzenlenmesinde yatmaktadır. Bunun nasıl davranacağı çeşitli karmaşık faktörler tarafından belirlenir.

İnsanlar beta-glikosidik bağları yalnızca sınırlı bir ölçüde bölebilir. Bu, örneğin laktoz kullanımında bir rol oynar. Laktoz, süt içeren ürünlerde bulunur ve genellikle süt şekeri olarak adlandırılır. Orta Avrupa'daki pek çok insan, laktozun beta-glikozidik bağını ayıran enzim olan laktaz geliştirmediğinden, bu insanlar laktoz intoleransıdır.

Ayrıca selüloz kullanımında da eksiklikler vardır. İnsanlarda selülozu bileşenlerine ayırabilen bir enzim olmadığından, sindirilemeyen ve doğrudan atılan bir diyet lifi olarak kabul edilir.

Daha fazlasını okuyun: Laktoz intoleransının belirtileri

Transglukozidaz nedir?

Bir transglukosidaz, insan vücudunda oluşan ve glikojenin sentezi ve parçalanmasında önemli rol oynayan bir enzimdir. Glukan transferaz olarak da bilinir.

Ana görev, monosakkaritleri, disakkaritleri veya oligosakkaritleri glikojen içinde üç şeker molekülü ile hareket ettirmektir. Bu değişim, bitişik bir glikoz molekülüne birden fazla bağı olan glikoz moleküllerinin parçalanması için özellikle önemlidir. Durum böyleyse, glikojeni parçalamaktan normalde sorumlu olan enzimler çalışmaya devam edemez çünkü bir glikoz molekülü ile diğer ikisi arasındaki bu tür bağlantılar bir engel teşkil eder.

Bu nedenle, transglukosidaz, çeşitli bağlara sahip glikoz molekülleri zinciri arasındaki bağlantıyı koparabilir ve salınan di- veya oligosakarit zincirini veya monosakkariti glikojenin başka bir serbest ucuna aktarabilir. Aşağıda, vücut için daha fazla enerji sağlanması için glikojenin parçalanmasına devam edilebilir.

Enzimler hakkında daha fazla bilgi için bkz.: α-galaktosidaz