Şekil yırtık bağ

Sağ ayağın arkadan (A) ve dışarıdan (B) yırtık bağı şekil
 1. Ön fibula -
  Ayak bileği bağı -
  Lig. Fibulotalare anterius
 2. Fibula-kalkaneus
  Bant -
  Kalkaneofibular bağ
 3. Arka fibula
  Ayak bileği bağı -
  Arka fibulotalar bağ
 4. Topuk kemiği - topuk kemiği
 5. Ayak bileği kemiği - aşık kemiği
 6. Dış ayak bileği -
  (= Fibula kemiği)
  Yanal malleol
 7. Fibula - Fibula
 8. İncik - kaval kemiği
 9. Küboid kemik -
  Os cuboideum
 10. Skafoid (ayağın) -
  Naviküler kemik
 11. İç ayak bileği -
  (= Shin kemiği) -
  Medial malleol

  I - I - Üst ayak bileği
  (Menteşe çizgisi mavi) -
  Articulatio talocruralis
  II - II - Alt ayak bileği
  (Menteşe çizgisi mor) -
  Articulatiotalocalcaneonavicularis

Tüm Dr-Gumpert resimlerine genel bakışı şu adreste bulabilirsiniz: tıbbi resimler

İlgili görseller

örnekleme
ayak bükmek

örnekleme
Üst ayak bileği

örnekleme
Alt ayak bileği

örnekleme
Buzağıda ağrı

örnekleme
burkulma

örnekleme
Fibula

Şekil kası
gastroknemius
(Baldır kası)